จุดเริ่มต้นของ หยกสด มาจากความไม่รู้ของคนรุ่นใหม่คนนึง

และตามมาด้วยของใครอีกหลายคน…

อ่านเรื่องราวของหยกสดต่อที่นี่ อ่านเรื่องราวของหยกสดต่อที่นี่

ผลิตภัณฑ์จากหยกสด